Ervaring

Ervaring bij werkgevers op het gebied van inkoop vanaf 2001 tot heden.

WerkInZicht

Functie: inkoopadviseur

Het opzetten van een regionale inkoopkalender in het kader van het convenant om 1000 banen in de aardbevingsregio te creëren middels Social Return. Samen met de deelnemende aanbestedende diensten tot een kalender te komen van aanbestedingen die de komende jaren op de markt gaan verschijnen en met deze informatie met opdrachtnemers, WerkInZicht (WIZ), brancheorganisaties en opleidingsinstellingen kijken hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

CJIB

Functie: senior inkoper

Advisering in het opzetten inkoopkalender, spendanalyse, sturing en beheersing inkoop, managementinformatie en -rapportage, aanbestedingen, opstellen inkoopbeleidsplan, optimalisering verbeteringen inkoopprocessen, inkoopcontrol en contractmanagement.

RVO Nederland / Nationaal Coördinator Groningen

Functie: senior inkoper

Taakomschrijving: Het ondersteunen en opzetten van inkoopprocessen en - procedures voor de Nationaal Coördinator Groningen. Hierbij het inrichten van het bestelproces, het opzetten van aanbestedingen, aanbestedingskalender en het opstellen van het inkoopbeleid. Samenwerking zoeken met andere partijen in de regio Groningen welke een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen die in het meerjarenprogramma zijn opgesteld.Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Functie: bruggenbouwer/strategisch inkoper

Taakomschrijving: Adviseren over strategisch inkoop waarbij verbinding tussen de wereld van inkoop met beleidswereld centraal staat. Opzetten contract- en leveranciersmanagement binnen het departement.


Corlido BV

 Functie: Programmamanager

Taakomschrijving: Als programmamanager verantwoordelijk voor het opzetten en operationeel functioneren van een inkoopunit Publiek. De dienstverlening richt zich op C-leveranciers (non-catalog items, tail end spend).


SKF B.V.

Functie: Adviseur

Taakomschrijving: Uitbrengen van een advies hoe de inkoopafdeling vanuit een bestelafdeling eerder betrokken kan worden bij het inkoopproces.Gemeente Dordrecht

Functie: Senior inkoopadviseur RIBW en Maatschappelijke Opvang

Taakomschrijving: Als projectleider de inkoop voor de RIBW en Maatschappelijke opvang organiseren voor de transitie


Gemeente Rotterdam

Functie: Teamleider Inkoop

Taakomschrijving: Het aansturen van het inkoopteam Stadsbeheer bestaande uit 8 senior inkopers welke Europese Aanbestedingen uitvoeren, 3 medior inkopers die Meervoudige Onderhandse Aanbestedingen uitvoeren alsmede 2 contractmanagers. Doorontwikkelen en procesbegeleider van Strategieworkshops voor diverse Commodity’s, onderzoeken en uitdragen van verbeteringen in P2P proces, geven van trainingen en workshops voor medewerkers inkoop, proceseigenaren en andere betrokkenen in het inkoopproces. Samen met contractmanagers richten en inrichten contractmanagement. Lid Management Team-inkoop. Alle HR-gerelateerde activiteiten uitvoeren. In 2014 nieuwe reorganisatie begeleid.

Gemeente Rotterdam

Functie: Inkoopadviseur

Taakomschrijving: Ontwikkelen, uitrollen en borgen van (nieuwe) inkoopmethodieken, door ontwikkelen en houden van Strategieworkshops (waaronder commodity Vervoer sociale domein), onderzoeken en uitdragen van verbeteringen in P2P, ontwikkelen toolkit en inrichting van contractmanagement, projectleider onderzoek invoering E-invoicing, aanbesteding Huishoudelijke Verzorging, opleiden van medewerkers Inkoop en proceseigenaren, mogelijkheden sociale media en communicatie voor inkoop ontwikkelen, vertegenwoordiging gemeente Rotterdam als expert in aanbestedingsexpertmeetings, projectleider mobiele team.

Erasmus Medisch Centrum

Functie: Senior Accountmanager Inkoop(Medisch)

Taakomschrijving: Opstellen inkoopactieplan, implementeren en uitdragen inkoopbeleid en leveranciers- en contractmanagement, diverse Europese Aanbestedingen (procesbegeleider in projectgroep, opstellen bestek, PvE, etc.), beoordeling offertes, leiding geven aan drie accountmanagers, opzetten categoriestrategie voor diverse pakketten binnen Erasmus MC en in NFU (samenwerking 8 UMC’s) verband, relatiemanager richting opdrachtnemers en opdrachtgevers, direct verantwoordelijk voor 3 medische clusters en enkele Erasmus MC brede pakketten, voorzitter Category Team NFU (samenwerking 8 UMC's).

VU Medisch Centrum

Functie: inkoper medisch

Taakomschrijving: Opstellen specificaties i.s.m. interne klant, Europese Aanbestedingen, intern – en extern marktonderzoek, strategiebepaling, leveranciersselectie, opstellen RFI, offerteaanvraag opstellen en offerte vergelijking, analyse managementrapportages, contractmanagement, leveranciersmanagement.

Achmea Zorg

Functie: inkoper / relatiebeheerder

Taakomschrijving: Tendertrajecten (opstellen specificaties, data-analyse, intern – en extern marktonderzoek, bepaling strategie) verstrekkingen hulpmiddelen, leveranciersselectie, opstellen RFI, offerteaanvraag opstellen en offerte vergelijking, analyse managementrapportages, contractmanagement, leveranciersmanagement.

GTI-OMC (Cofely GDF)

Functie: inkoper

Taakomschrijving: Het aanmaken van Purchase Orders, bewaken Orders, nazorg Orders, opstellen specificaties, leveranciersbeoordeling, omzetanalyses, inkooprapportages, SAP superuser. Leverancierselectie, aanvragen en beoordelen offertes. Opstellen contracten en het houden van audits bij leveranciers. Verantwoordelijk voor het magazijn en de medewerkers in het magazijn.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Functie: administratief medewerker/inkoper

Taakomschrijving: Het aanmaken van Work Orders, Purchase Orders en Service Entrees voor verschillende klantgroepen en E-procurement. Rapportages maken en analyseren. Het onderhouden van contacten met leveranciers en interne klanten. Efficiëntie in P2P-proces. Super-user SAP inkoop.

 • Adres
  Straat Annie Klijzinglaan 22
  Postcode 8338SK
  Plaats Willemsoord
 • Contact
  Naam Ervaring
  Telefoon 06-40377788